– Vi är väldigt positiva, det är ett otroligt gediget och bra arbete som nationalekonomerna gjort. Vi tycker att det är väldigt bra att man tagit ett helhetsgrepp och tittar både på vad finanspolitiken och penningpolitiken kan göra och vad vi kan göra med riktade instrument mot arbetsmarknaden, säger Åsa-Pia Järliden Bergström på LO-ekonomerna.
 
I rapporten, som presenteras på onsdagseftermiddagen, lämnar de fyra nationalekonomerna Mårten Palme, Eva Mörk, Bertil Holmlund och Robert Östling flera förslag på hur arbetslösheten i Sverige ska minskas.
 
Åsa-Pia Järliden Bergström ser positivt på rapportens slutsatser. Till exempel konstaterar forskarna att man genom finans- och penningpolitiken kan hålla nere arbetslösheten i lågkonjunktur och föreslår ”ett tydligare ramverk för finanspolitiska stimulansåtgärder”.
 
– Här har LO-ekonomerna ett förslag på vad man borde göra, att man satsar på kommunerna och kommunal verksamhet, där vi vet att man väldigt effektivt kan skapa sysselsättning, att man har infrastrukturinvesteringsprojekt och att man satsar på bostäder. Detta ligger också i det som kommissionen uppmärksammar, säger hon.
 
Hon fortsätter:
 
– Det är också positivt med kunskapslyftet. De visar i sin kartläggning att de personer som hamnar längst rån arbetsmarknaden är personer som saknar gymnasiekompetens. Det är otroligt viktigt att vi lyfter kunskapsnivån så fler kommer närmare arbetsmarknaden.
 
Kommissionen menar också att politiken inte bör försöka ”stimulera framväxten av fler låglönejobb” för utsatta grupper, utan snarare ”försöka föra dessa grupper närmare arbetsmarknaden och de högproduktiva jobb som finns”. Åsa-Pia Järliden Bergström läser här in en viss kritik mot regeringens politik.
 
– Jag tror de har sagt att de inte ska recensera regeringens politik och det gör de inte, men de säger ändå att den här vägen som vi är på väg att vandra nu – där man skapar en låglönemarknad för personer som inte har samma möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden som andra och där man genomför exempelvis sänkningar av restaurangmomsen – inte är den rätta vägen, säger hon.
 
– Det är också en samhällsekonomisk fråga, som handlar om vilken struktur vi vill ha i näringslivet, om vi ska acceptera dåliga jobb och företag som inte är lönsamma eller om vi ska höja produktiviteten och förmågan hos arbetskraften. Det är en viktig markering, avslutar hon.