Den fackliga centralorganisationen LOs kommunikationschef har fått nya uppgifter.

Det innebär att Eric Sundström nu går in i en roll som utredare och omvärldsanalytiker.
Som ny tillförordnad kommunikationschef går kampanjchefen Johan Ulvenlöv in.

– Jag vill understryka att jag är tillförordnad och att jag arbetar vidare i den anda som LOs sedan tidigare lagda strategi. Det är igen dramatik.

LO har kört i gång en rekryteringsprocess.

Har du sökt jobbet, Johan Ulvenlöv?
– Det har egentligen inte så mycket att säga om. Jag trivs oerhört bra på LO.