Det skriver liberalerna på sin hemsida. Förbudet mot mobiler och läsplattor ska gälla under lektionstid i grundskolan och i gymnasiet. I skollagen ska det också ”tydligt framgå” att det är rektor som ska besluta om skolan ska vara mobilfri under hela skoldagen. Detta utifall att ”felaktig användning av mobiltelefonerna” eller ”när elever tar kränkande bilder och ägnar sig åt nätmobbning”.
 
I gengäld vill Liberalerna att skolan ska tillhandahålla med digitala hjälpmedel. Skolan ska inte utgå ”ifrån att alla elever äger en mobil och kräva att privata mobiler används i undervisningen”.
 
Liberalerna kommer att hålla presskonferens om det nya förslaget klockan 10 och har också varit ute på DN Debatt.