Liberalerna vill lägga ner Bolagsverket. Det framgår av handlingarna inför landsmötet i i Västerås.


Liberalernas arbetsgrupp anser att ”Bolagsverket bör läggas ned och verksamhet flyttas över
till exempelvis Skatteverket”.
Partistyrelsen delar uppfattningen ”att verksamheten sannolikt bör kunna inordnas i en annan myndighet”.
Dock är ännu inte beslutet klubbat.