Liberalerna kanske främst är förknippas med en hårdknackad kärnkraftsvänlig linje. Men i det nya valmanifestet skriver partiet: ”Liberalerna är Alliansens grönaste röst. För andra valet i rad ger Naturskyddsföreningen oss ett viktigt erkännande för vår miljöpolitik, vilket placerar oss bland de mest gröna partierna med bäst miljöpolitik bland allianspartierna.”

Positionen förstärks i dag av att ett debattinlägg av riksdagskandidaten Pär Löfstrand (l). I ÖP skriver han bland annat:

”Vi tvekar inte när det gäller att fatta obekväma men nödvändiga beslut som innebär att den som smutsar ner också ska betala mer och vi värnar hav och vattendrag, skyddsvärd skog och den biologiska mångfalden”, men kopplar även Liberalernas EU-liberala linje till den nymornade positionen:

”Klimatet behöver EU. Utsläppen stannar inte vid landsgränser men det gör inte lösningarna heller. Det är djupt oroande att nationalister, som SD, undergräver behovet av Parisavtalet och EU-samarbetet.”

Pär Löfstrand ger också en känga till Miljöpartiets insatser:

”Den rödgröna regeringen slösar idag skattepengar på ineffektiva klimatprojekt som terapi mot klimatångest eller på privata inköp av båtmotorer och cyklar med ökad administration och byråkrati som följd.”

Annars prioriterar Liberalerna främst skolan i sitt valmanifest.

Liberalernas valmanifest i korthet

”Skolan först”
* Mål: Topp tio i världen inom tio år.

* förstatliga skolan

* högre löner fler karriärvägar till lärarna.

* skriftliga ordningsomdömen, och alla klassrum ska vara mobilfria.

* betyg från årskurs fyra.

* tioårig grundskola, fler  lektionstimmar.

jobb och integration
* fler enkla jobb, med lägre ingångslöner.

* sänkt skatten för den som går från försörjningsstöd till jobb, skärpa krav på motprestation för att få bidrag och ett bidragstak ”så att det lönar sig att arbeta”.

* brott med hedersmotiv ska ge högre straff och utvisning ska alltid prövas vid hedersbrott.

* stopp för nya religiösa friskolor.

* obligatorisk språkförskola för nyanländas barn.

* Begränsa och reformera EBO.

mer EU

* Liberalerna vill införa en europeisk koldioxidbeskattning, en europeisk skatt på utsläppen från flyg, och att de EU-länder som smutsar ner mer ska betala en högre EU-avgift.

* ett europeiskt FBI.

*  svenskt euromedlemskap.

* medlemskap i Nato.

välfärd ökar friheten

* fler ska få en egen läkare.

* återinförd kömiljard.

* högre lön och bättre karriär för specialistsjuksköterskor.

* en digital vårdgaranti.

* laga-mat-garanti för hemtjänsten.

Fler företag, fler bostäder

* betydligt färre ska betala statlig skatt.

* värnskatten ska avskaffas.

* marginalskatten ska närma sig snittet i OECD.

* sänkt bolagsskatt, minskad optionsbeskattning, sänkt skatt för forskningsintensiva företag och ”bättre anpassade” skatter för enkla jobb i delningsekonomin.

*  Arbetsförmedlingen ska avvecklas i sin ”nuvarande form” och ersättas av en myndighet som ”fokuserar på de människor som står allra längst ifrån arbetsmarknaden”.

* ändrade turordningsreglerna ”så att kompetens ska avgöra vem som behöver lämna arbetsplatsen”.

* ett skattegynnat bosparande och ett skattefritt sparande på investeringsparkonton.

värna rättsstaten och tryggheten
* återinför en beredskapspolis och ge kommunerna resurser att anställa minst 2 000 trygghetsvakter.

* höja polisernas löner med i snitt 4 000 kronor i månaden.

* brott som begås av unga under 15 år alltid ska utredas av polis.

 

”Alliansens grönaste röst”

* flygskatten ersättas med en avgift på flygets koldioxidutsläpp.

* fler plan ska flyga på biobränsle.

* en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor.

* ta bort de riktade subventionerna av fossila bränslen i jordbruket och gruvnäringen.

* läckageskatt på ”miljöförstörande” handelsgödsel, och en plastavgift på plastpåsar.