här är personerna som ska föra ut Liberalernas politik i valrörelsen
  • Gulan Avci ersätter Frida Svensson, som integrationspolitisk talesperson. Gulan Avci är ordförande i Liberala Kvinnor. Ledamoten Robert Hannah är ny biträdande integrationspolitisk talesperson och talesperson i riksdagen men han fortsätter även som bostadspolitisk talesperson.
  • Ledamoten Fredrik Malm är ny utrikespolitisk talesperson efter Birgitta Ohlsson som lämnar riksdagen.
  • Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholms län och ordförande är Liberalernas nya sjukvårdspolitiska talesperson. Ledamoten Bengt Eliasson är ny biträdande sjukvårdspolitisk talesperson och talesperson i riksdagen. Han vidare som funktionspolitisk talesperson.
  • Said Abdu, flyttas från rollen näringspolitisk talesperson till en roll som arbetsmarknads- och företagspolitisk talesperson. Han faller under den ekonomisk-politiska talespersonen Mats Perssons ansvarsområde.
  • Partisekreterare Maria Arnholm är ny jämställdhetspolitisk talesperson.
  • Ledamoten Christina Örnebjär är ny kulturpolitisk talesperson.
  • Maria Weimer, ordinarie i näringsutskottet, är ny näringspolitisk talesperson och ersätter Said Abdu.
  • Oppositionsborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm, är ny biträdande utbildningspolitisk talesperson jämte Christer Nylander, som fortsätter som utbildningspolitisk talesperson.