Liberalerna konstaterar i ett utskick att det under projektets gång har ”framkommit uppgifter om att fastighetsägaren kan ha använt tvivelaktiga metoder för att driva igenom projektet, samtidigt som staden kan ha agerat felaktigt vid sin behandling av ADIA som samarbetspart”.
 
Uppgifterna Liberalerna tar upp är att ADIAs avtal med hyresgästen Sturehof som innebär att:
 
* direkt och indirekt negativ kommunikation om projektet är något parterna inte ska ägna sig åt.
* parterna ska inte ägna sig åt att lobba mot projektet eller influera privata eller offentliga individer och organisationer att bilda opinion mot projektet.
* Sturegallerian och dess rådgivare ska koordinera all kommunikation om projektet med Stockholm stads planeringskontor, politiker i Stockholm och tjänstemän.
 
Dagens Opinion har sökt ADIAs rådgivare