Varje höst och vår kör Jusek i gång sitt mentorprogram för invandrade akademiker. Den här gången hörde Jusek av sig till riksdagsledamöter med utbildningar som motsvarar medlemmarnas. Jusek sökte mentorer till 40 adepter.
 
– Riksdagsledamöterna har en bred bild och väldigt stora kontaktnät och det är oerhört viktigt för att få ett jobb. Vi tror också att det är nyttigt för ledamöterna att se vilken kompetens det finns bland invandrade akademiker, säger Charlotte Tarschys, tillförordnad samhällspolitisk chef och ansvarig för Juseks mentorprogram.
 
sex ledamöter ställde upp som mentorer
Roger Haddad (l)
Emma Henriksson (kd)
Aron Modig (kd)
Christer Nylander (l)
Birgitta Ohlsson (l)
Mathias Tegnér (s)
Inga moderater, vänsterpartister, sverigedemokrater eller miljöpartister, alltså.
 
– Den här perioden har riksdagsledamöterna väldigt mycket att göra och uppdraget sträcker sig i sju månader. Många svarade att vi skulle återkomma efter valet.
 
Sex av 87 ledamöter ville agera mentorer år fackförbundet. Det är Charlotte Tarschys ändå nöjd med.
 
– Jag tycker att det var bra om man tänker på hur mycket riksdagsledamöterna har att göra.

Alla fackförbund jobbar ju inte aktivt för att slussa in invandrad arbetskraft, så hur tänker Jusek?
– Vi tror att det en viktig fråga för hela samhället. Vi ser att en organisation med många medlemmar kan göra skillnad. När vi frågar våra medlemmar om de vill bli mentorer får vi ett enormt gensvar och får ofta fler mentorer än vi behöver. Syftet är att underlätta för personer som kommer hit. En femtedel av den svenska arbetsmarknaden består av invandrad arbetskraft. Den måste vi alla ta ett större ansvar för.