Liberalerna har tidigare inte sagt nej till planerna.

Men den version som nu presenterats ska inte stämma överens med vad som tidigare föreslagits och kommer att få Kungsträdgården att ”uppfattas mindre som en mötesplats och mer som baksidan av ett varuhus”, berättar Björn Ljung (l), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm.

– Alla tycker att Kungsträdgården behöver rustas upp från en betongåker till en park. Då behövs mer publik verksamhet. Den delen saknas och då hjälper det inte med en aldrig så fin flagship store.

Liberalerna tar också intryck av nätverken som har bildats kring planerna.

– Det har blivit en enorm uppmärksamhet.

Hur ställer de sig de andra partierna?
– Jag är osäker på hur S, M och C ställer sig. Det enda jag egentligen vet är att MP och KD inte vill ha Apple-butiken i Kungsträdgården.