Lennox minskade, under sitt senaste räkenskapsår, omsättningen med 31 procent till 6,1 miljoner kronor.
Personalkostnaden ökade med 10 procent till 3,3 miljoner kronor för den oföränderligt stora personalstyrkan på fem medarbetare.
Rörelseresultatet backade från 1,2 miljoner till 173 000 kronor.
Ägarna tog ut 600 000 kronor av vinstmedlen.