Stockholms läns landstings planerade höjning av det så kallade SL-kortet har väckt reaktioner och blåst upp till politisk strid mellan de rödgröna och Alliansen. Syftet med höjningen är att täcka kostnaderna för kollektivtrafiken och skulle alltså innebära att ett månadskort skulle kosta 900 kronor istället för 790.
 
Men i en debattartikel i Dagens Nyheter på tisdagen lägger det tidigare socialdemokratiska statsrådet Leif Pagrotsky fram ett förslag för hur kollektivtrafiken kan finansieras i framtiden istället för genom biljetter.
 
Förslaget går ut på att avskaffa dagens biljettsystem, som han hävdar är dyrt, och istället hitta nya finansieringskällor.
 
Leif Pagrotsky föreslår:
• Istället för att arbetstagarna betalar genom skatt och sedan köp av månadskort bör arbetsgivarna direkt betala genom en arbetsgivaravgift på 0,75 procent av lönen, vilket skulle täcka hälften av finansieringen, cirka 3,5 miljarder kronor.
 
• En skatt på 4 procent på hyran på kommersiella lokaler innanför tullarna ger 1 miljard kronor. Detta stimulerar också efterfrågan i mindre centrala lägen.
 
• En höjning av landstingsskatten på 50 öre skulle bidra med 2,5 miljarder kronor.
 
”De förändringar jag föreslår skulle drastiskt minska de administrativa kostnaderna men ändå finansiera kollektivtrafiken fullt ut. Det värsta som kan hända är att fler börjar åka kollektivt, men då har vi en miljard kronor över som kan användas till fler turer och bättre service”, skriver han.