”För att undvika missförstånd vill jag påpeka att intervjun (I SVT) rör mig som privatperson, jag uttalar mig inte som ordförande i Svenskt Näringsliv”, kommenterar Leif Östling. På Svenskt Näringslivs sajt.
 
Han kommenterar vidare:
”Under samtalet säger jag bland annat att jag inte får ’mycket’ för de skatter jag betalar i Sverige. Det var slarvigt uttryckt. Sverige har en generellt fungerande välfärd. Det jag försökte säga var att jag personligen använt den i mycket liten utsträckning jämfört med mitt finansiella bidrag till den.”
 
Han berättar även att pengarna som finns i hans två bolag i Malta och Luxemburg kommer från arbete för Toyota och för arbete utfört i Nederländerna. Pengarna ska finnas kvar i bolagen.
 
”Pengarna jobbar kvar i dessa bolag och jag har alltså inte tillgång till dessa. Eventuell framtida utdelning till mig beskattas enligt svenska regler och dubbelbeskattningsavtal så länge jag är skattskyldig här”, kommenterar Leif Östling på Svenskt Näringslivs hemsida.
Han konstaterar att han har lagen på sin sida:
 
”Man kan förstås ställa frågan om det är lämpligt att placera pengar i ett annat EU-land än där man själv är bosatt. Jag tycker det är lämpligt så länge alla lagar och regler följs vilket jag gjort. Fri rörlighet för kapital gäller inom EU. Den som hävdar motsatsen har bevisbördan här eftersom det är att hävda att det är olämpligt att följa gällande lagstiftning och EU-rätt.”