Antalet aktiva medlemmar ökade med 1,5 procent till 92 818 aktiva medlemmar, motsvarande 1 367 fler medlemmar.
 
Ledarnas marknadschef Martin Fridolf berättar via mejl att ökningen både beror på tillskott från konkurrenter såväl som nya medlemmar.
– Cirka 50 procent av de nya medlemmarna har varit medlemmar i andra förbund och cirka 50 procent var oorganiserade innan de blev medlemmar.
 
Hur gick det till att värva de nya medlemmarna?
–Vi jobbar i flera kanaler som verkar i symbios, både digitala och via telefon. Exakt hur vill jag inte gå in på. 

Hur ser du på ökningen?
–Som ansvarig för medlemsrekrytringen är jag är glad men inte nöjd, det blir man väl aldrig.

Hur väl rimmar ökningen med uppsatta mål?
–Mycket bra

Hur ser du på 2018?
– Positivt. Av den löpande utvärdering vi gör bland våra medlemmar kan vi se att vårt medlemserbjudande är relevant för och uppskattat av Sveriges chefer. Vi ser också att efterfrågan från omvärlden på vår kunskap i olika chefsfrågor fortsätter att öka.