Han vänder sig mot att han har ombetts att hålla sig borta från partiarrangemang under en tid, något som enligt Lars Ohly inte har stöd i stadgorna. Detta efter att han hade uppvaktat en partimedlem på den senaste stämman på ett sådant sätt att hon polisanmälde honom.  
 
”Det är tråkigt att Lars Ohly väljer att lämna Vänsterpartiet och ingenting vi varken krävt eller önskat. Lars Ohly har varit en viktig person i vårt parti och jag beklagar att han inte velat möta vår önskan om att värna den utsatta kvinnan genom att han en tid framöver undviker partiarrangemang”, skriver Hanna Gedin, biträdande partisekreterare, i en kommentar.