Riksdagsledamoten Lars Adaktusson ställer inte upp för omval till partiledningen för Kristdemokraterna. På Facebook är han öppet kritisk till partiledaren Ebba Busch Thor, som inte backade upp honom när han stötte på drev för sitt sätt att rösta i abortfrågan i EU-parlamentet.

Han lämnade beskedet i går kväll.

”Jag har idag meddelat Kristdemokraternas ledning och valberedning att jag inte kommer att kandidera till partiets presidium och partistyrelse vid höstens riksting. Beslutet innebär att jag fullföljer det tvååriga mandat som löper ut i november, men att jag inte står till förfogande för omval”, skriver han på Facebook.

Anledningen är att han inte har partiledningens förtroende efter debatten kring hans sätt att rösta i abortfrågan under hans tid som EU-parlamentariker.

”Trots att jag under min tid som Europaparlamentariker följde samma principiella linje som mina företrädare, trots att jag står bakom partiets uppfattning när det gäller säkra och lagliga aborter valde delar av partiledningen i valrörelsens slutskede att ta avstånd från mitt sätt att rösta”, skriver Lars Adaktusson, som är öppet kritisk till partiledningen:

”Ambitionen och förhoppningen från min sida i den situation som uppstod var att Kristdemokraternas ledande företrädare gemensamt och kraftfullt skulle bemöta de anklagelser som ytterst riktades mot hela partiet. Tyvärr blev det inte så. Istället för en utförlig diskussion om vilka frågor som hör hemma på EU-nivå och tillämpningen av subsidiariteten skapades ett intryck av att Kristdemokraterna inte fullt ut stod för sin egen politik”.

Lars Adaktusson anser att partiledningen mycket väl kände till hur han röstade i abortfrågan:

”Redan från början rapporterade jag på min hemsida och på Facebook om arbetet i parlamentet och hur jag röstade i olika frågor. Som enda svenska parlamentariker publicerade jag efter varje verksamhetsår en särskild rapport om min tillämpning av subsidiariteten i olika frågor, bland annat abortfrågan. Från hösten 2015 införde jag en övergripande månadsrapportering efter varje votering riktad till partikansli och partistyrelse i Stockholm”.

Men ingen protesterade, enligt Lars Adaktusson:

”Inte vid något tillfälle framfördes internt några anmärkningar mot mitt arbete eller mitt sätt att rösta. Kritiken kom några dagar före valet, när politiska motståndare och vissa medier på falska grunder attackerade Kristdemokraterna och mig personligen”.

Lars Adaktusson ska behålla sin riksdagsplats och räknar med fortsatt förtroende som utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

”Det innebär att jag fortsätter driva centrala frågor om mänskliga rättigheter, förföljelsen av kristna, åtgärder mot islamism, återupprättade relationer till Israel, för att nämna några exempel”.