I går gick Socialdemokraternas och Miljöpartiet inför regeringsbildningen ut med att de har kommit överens om skolpolitiken. En del i uppgörelsen är att höja lärarlönerna med statliga medel. Det välkomnas av Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.
 
– Det är absolut nödvändigt och något vi har kämpat för i Lärarnas Riksförbund länge. Det måste komma in statliga pengar om det ska finnas lärare i framtiden, säger han.
 
Beslutet att införa ett obligatoriskt gymnasium sågades direkt av den avgående utbildningsministern Jan Björklund (fp). Bo Jansson, säger att han vill veta mer hur förslaget ska se ut, men verkar hittills inte imponerad.
– Det är bara Socialdemokraterna som hade med förslaget i sin valrörelse. Det gäller bara upp till 18 års ålder, så det gäller att får eleverna att fullfölja sina gymnasiestudier. Allt färre från årskurs nio har gymnasiebehörighet. Det är det man måste lösa. Jag är inte säker på att ett obligatoriskt gymnasium löser avgör om man lyckas i grundskolan. Jag kan känna att man skjuter problemet framför sig.
Bo Jansson oroar sig också för nya förändringar av gymnasieskolan.
– Det var inte länge sedan vi reformerade gymnasieskolan. Det är viktigt att alla ändringar bli rätt.
Bo Jansson påpekar att elevkårerna inte stöder ett obligatoriskt gymnasium.

 

– Frågan är hur Socialdemokraterna ska få det genom riksdagen. Det viktiga är att det inte får bli en symbolfråga så att man inte tar i tu med de egentliga frågorna. Jag vet att det diskuteras att det (obligatoriska upp till 18 år) inte måste vara gymnasiet, utan att man kan tänka sig olika former som folkhögskola och lärlingsjobb. Den delen, att man inte vill lämna ungdomar som hoppar av vind för våg förstår och respekterar jag fullständigt. Ansvaret har kommunerna i dag, men många ungdomar sitter hemma utan sysselsättning. Men jag är inte säker på att det är den här enkla plakatlösningen som är lösningen.