Sedan en tid håller Lärarförbundet på att strukturera som sina medier. I arbetet har också de egna mediernas uppgift diskuterats. Fackförbundets ledning anser inte att de egna kanalerna längre ska ha uppdraget att granska den egna verksamheten.
 
Enligt Lärarförbundets tidning Lärarnas tidning, ska förbundets medier ”företräda förbundets fastslagna politik” och ”planera sitt arbete tillsammans med Lärarförbundets kommunikationsavdelning”.  Samtidigt är det tänkt att chefredaktörerna ska avgöra av tidningen ska publicera.
Detta har fått Lärarförbundets tidningschef att säga upp sig från sin tjänst.
”Jag uppfattar det som att man vill styra journalistiken för att marknadsföra Lärarförbundets aktiviteter. Jag befarar att tidningarna kommer att tappa i förtroende. Hur ska man som medlem kunna veta vad som är propaganda från förbundet och vad som är sanning? Hur ska man kunna försäkra sig om att ens förbund sköter sig? Tidningarna har ju tidigare varit en garant för att den typen av granskning sker i en oberoende ställning”, säger Annica Grimlund till Lärarnas Tidning.
Enligt Lärarförbundets pressekreterare Niklas Kjellberg har inga andra personer sagt upp sig i protest och förändringsarbetet fortsätter.
– Vi är inne i en arbetsprocess.