Lärarförbundet kör igång en kampanj för att sjösätta förbundsstrategin att bli landets enda lärarfackförbund. Kampanjen ska bland annat se till att förmå medlemmar i konkurrerande förbund som Lärarnas Riksförbund att hoppa över.
Kampanjen som rullar ut i dag är ett resultat att Lärarförbundets kongressbeslut från i höstas om en ny programförklaring. Bland annat slås fast att Lärarförbundet ska samla alla lärare och skolledare från förskola till universitet. Kongressen slog fast att Lärarförbundet ska gå från att vara ett ”fackligt yrkesförbund” till ett ”fackligt professionsförbund”, berättar kommunikationschefen Ida Strutt.

– Det handlar om att Lärarförbundet ska ta hand om villkorsfrågorna såväl som yrkesutvecklingsfrågorna. Det ska bli väldigt tydligt vilka vi är, något som vi har haft problem med förut. Lärare och andra har haft svårt att skilja oss från andra aktörer.

Tanken är att Lärarförbundet ska samla alla lärare.

– Vi är det enda förbundet som samlar alla lärare, från förskola ända upp i vuxenutbildningen. Det är dåligt att splitta upp lärarkåren sig i små förbund. Då förlorar man maktkampen. Vi är helt övertygade om att ’tillsammans är vi starkare’.

Det första steget i kampanjen riktar sig till lärarna och innehåller ”rekryteringskrokar” som ska förmån medlemmar hos konkurrenterna att byta förbund. Kampanjen går utomhus, som nativ och i print. Kampanjen följs av en del riktad till allmänheten och bygger på film där den befintliga plattformen ”Allt börjar med en bra lärare” till ”Allt börjar med bra lärare”.

– Målet är att öka kännedomen och anseendet och att vi ska vara det självklara valet för alla lärare och skolledare.

Hur ser du på Lärarnas Riksförbunds kommunikation?
– Det har jag ingen uppfattning om. Mitt jobb är att se till att Lärarförbundets kommunikation utvecklas hela tiden.

Är målet att fusionerna med de andra lärarförbunden eller rekrytera över deras medlemmar?
– Alla lärare ska ha en tydlig röst. Men min uppgift som kommunikationschef är att se till att vi är tydliga och synliga och har bra rekryteringskampanjer.

Hur mycket lägger ni på er kampanj?
– Vi lägger en bra slant på det här. Det är en investering vi gör för att bli mer synliga och tydliga, säger Ida Strutt.
Byråer är för reklamen Ord & Bild och för filmen, Camp David.

– Men mycket gör vi inhouse, säger Ida Strutt.