Lärarnas Riksförbunds stöttar regeringens och Vänsterpartiets lagförslag om minskade vinster för skolföretagen.
 
”Skolans resurser bör gå till det de är avsedda för. Det är därför helt orimligt att skattepengar som är avsedda för skolan används till vinstutdelning genom att friskolorna snålar in på lärare och lärarlöner. Det är fullständigt oacceptabelt”, skriver Åsa Fahlén, på förbundets hemsida.
 
Lärarförbundet gör en annorlunda analys och tycker att debatten om ”vinster eller ej i skolan är för enkelspårig och har genom att allt fokus läggs på vinster fastnat i en symbolfråga mellan höger och vänster”. Diskussionen om vinstnivåer är ett ”sidospår”, enligt Lärarförbundets hemsida. Till viss del beror skolföretagens vinster på mindre bemanning, men den stora orsaken till vinsterna är systemet med skolpeng, anser Lärarförbundet.
”Vad vi konstaterar är att den stora boven i dramat är nuvarande resursfördelningssystem, och framför allt då skolpengens uppbyggnad. Genom den dräneras skolor som tappar elever på resurser och skolor med välfyllda klassrum genererar i stället överskott – ibland iögonfallande stora. Det är helt enkelt ett dåligt finansieringssystem som skapar överskotten och därmed vinsterna”, kommenterar Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.
 
Med det resonemanget kan regeringens lagförslag bli ett slag i luften.
”Det är lätt att vara emot vinst och konstatera att skattepengarna måste få göra nytta för de elever, lärare och skolor som behöver dem allra mest. Ett vinstförbud garanterar däremot inte på något sätt att resurserna går till de elever som har störst behov av dem. Det skulle inte heller leda till att segregationen inom skolsektorn minskar eller säkra resurser till särskilt stöd”, kommenterar Johanna Jaara Åstrand.