Med i kampanjen är även Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) och Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Kampanjen bygger på 50 registrerade domäner som är snarlika sexhandels-länkar., exempelvis kopasex.se. Tanken är att locka potentiella sexköpare till en kampanjsajt där besökarna erbjuds hjälp att ändra sina beteenden. Kampanjen har även riggats med retargeting som innebär att besökarna kommer att få riktade banners och annonser på internet med budskapet att det är olagligt att köpa sex.
 
Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel, svarar på frågor via mejl.
 
Vad hoppas ni uppnå med kampanjen?
–Att färre personer ska köpa sex. Efterfrågan ska minska. Vi vill också belysa att man faktiskt bidrar till organiserad brottslighet och att personer kan utsättas för människohandel.
 
Vilka mål finns, hur många ska ni nå och vilka ska ni nå till exempel?
– Målgruppen för denna aktivering är sexköpare och potentiella sexköpare medan vi tidigare under kampanjen gått ut bredare till allmänheten genom annonsering på exempelvis alla SF-biografer i Sverige.
 
Hur gör ni för att sprida kampanjen?
–Kampanjen är digital, den sprids via våra egna kanaler samt våra samverkande aktörers nätverk: Länsstyrelserna, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel samt Plattformen Civila Sverige mot människohandel.
 
Varför gör ni kampanjen, ser ni t ex nya mönster vad gäller sexköp?
– För att få bukt med dessa samhällsproblem måste vi vända på perspektiven och rikta in oss mot efterfrågan. Utan efterfrågan ingen prostitution och människohandel. Det är ett samhällsproblem men alla har ett individuellt val och ansvar. Sexköpen sker till stor del på nätet vilken gör det till en naturlig arena för oss att också använda oss av för att komma ut med kampanjen budskap. Prostitutionen består fortfarande av främst kvinnor som säljs och en stor majoritet av sexköparna är fortfarande män, berättar Patrik Cederlöf.
 
arbetsgruppen på Prime
kundansvarig
Sofia Embrén.
kreatörer Hanna Belander och Petter Lublin
övriga Ikrah Ferdaus, Robin Wiman, Emmelie Tilly, Viktor Göransson, Svante Ahlman och Renée Lorenius.