Länsstyrelsen i Stockholms har ruttnat rejält på SVT Stockholms rapportering om rösträkningsstrul under valet 2018. Nu har Länsstyrelsen lagt ut en lång lista på sin hemsida på felaktigheter som SVT anses ha begått.

Det hör inte till vanligheterna att en myndighet som länsstyrelsen går ut och kritiserar ett medieföretag och då kanske i synnerhet en public service-kanal. Men nu har det hänt. Jonas Johansson, kommunikationschef, har i veckan mejlat ut länsstyrelsen syn på SVT Stockholms bevakning av felaktigheter som uppstod under rösträkningen.

Jonas Johansson berättar hur länsstyrelsen har tänk om den ovanliga åtgärden:

– Det är inte vanligt, det är helt riktigt. Det handlar om en serie publiceringar som SVT Stockholm har gjort där vi har kommenterat i varje enskilt fall. Men vi kände också att det var angeläget att kommentera den sammanställning som SVT Stockholm där de beskriver vad de tidigare har publicerat.

Jonas Johansson lägger till:

–  Naturligtvis vinklar SVT Stockholm utifrån sin story. Det har jag inga synpunkter på. Men det är viktigt att vi tydliggör hur vi ser på det som SVT lyfte fram och vad de inte lyfte fram. I flera publiceringar ligger ett dåligt journalistiskt hantverk till grund för inslagen och där är det extra viktigt att vara tydlig.

Jonas Johansson ger exempel:

– Den 23e september publicerar SVT Stockholm ett inslag som också lyfts upp i Rapport samma dag där man påstår att det har förekommit systematiskt fusk eller manipulation vid rösträkningen i Sundbyberg, som vi ansvarar för. Och man redovisar inte några som helst belägg för det påståendet, det har jag naturligtvis varit på SVT om under flera veckor och ännu inte fått svar.

Inga svar, och sen kommer dessutom en sammanställning där de återupprepar den storyn som ni haft synpunkter på, är det så det har fungerat?
– Ja, sedan har de fortsatt sin granskning och gjort andra vinklar på den och som  vi i några fall också funnit anledning att kommentera och det är det som jag har gjort i den här sammanställningen. Förhoppningsvis står de kommentarerna för sig själva.

Jonas Johansson ger ett exempel på en story där SVT Stockhokm ska ha saknat belägg:

– Det handlar om ett påstående om tystandskultur på länsstyrelsen. Man hävdar att det skulle råda någon slags tystandskultur på länsstyrelsen. Och där har man inte heller några slags belägg, det finns inte en källa, det finns inte en person som säger detta utan det är reporterns egna slutsatser.

Är det samma reporter eller är det olika reportrar?

– Det har varit samma reporter som har gjort de här inslagen. Jag hade inledningsvis också en diskussion med ansvariga utgivaren, Geronimo Åkerlund.

Jonas Johansson antyder att andra medier kan ha anat ugglor i mossen kring SVT Stockholms rapportering:

– Jag kan konstatera att de enda som har rewritat eller följt upp de nyheter som SVT Stockholm har släppt i sin granskning är Nyheter Idag, Samhällsnytt, Avpixlat och company.

De alternativa medierna som de heter. Känns det som SVT har haft någon slags agenda i det här?
– Det tror jag inte. Jag tror att man jobbar så som man jobbar på en nyhetsredaktion, där man gör en publicering med ett granskande uppdrag. Sedan måste man göra det bra och det har man inte gjort i enligt mig i de delarna som SVT Stockholm inte har kunnat styrka vad man påstår.

Kommer ni gå vidare och pröva det här på något sätt?
– Nej, jag tycker inte myndigheter ska gå till Granskningsnämnden i första taget. Det är inte riktigt därför Granskningsnämnden finns. Däremot ska inte en sådan här publicering få stå oemotsagd. Och därför är det viktigt att vara tydlig med, för historieskrivningen så att säga, vad vi anser om de här publiceringarna.

här finns länsstyrelsens kritik mot SVT