När Riksrevisionen ifjol granskade den svenska rymdverksamheten kunde myndigheten konstatera att statens miljardinvesteringar inte fått full effekt och att tillväxten i rymdindustrin fortsätter vara svag.
 
Enligt Riksrevisionen har det saknats en helhetssyn och rekommendationen var att regeringen tar fram nya mål och riktlinjer samt ser över organisationsstrukturen.
 
Liknande kritik har också kommit från rymdbranschen som länge efterfrågat en sammanhållen strategi för rymden.
 
Nu meddelar utbildningsminister Jan Björklund (fp) att regeringen ska ”ta ett samlat grepp med en nationell strategi” och tillsätter en utredning.
 
Utredningen ska, som beskrivet i kommittédirektivet:
 
• analysera utvecklingspotential inom berörda politik- och samhällsområden med avseende på samhällets nytta och säkerhet,
• föreslå̊ hur det statligt ägda Svenska rymdaktiebolaget som är en central del av svensk rymdverksamhet ytterligare kan bidra som en viktig del, när så är lämpligt, i den nya svenska rymdstrategin,
• analysera om statens rymdåtagande är fördelat på bästa möjliga sätt, och
• föreslå en sammanhållen och långsiktig nationell strategi, inklusive strategiska mål, prioriteringar och uppföljningsprocess, för svensk rymdverksamhet som tar hänsyn till civila, militära och kommersiella intressen och som beaktar synergierna mellan dessa.
 
– Sverige satsar enormt mycket på forskning och vi har en industri som ligger i framkant på rymdområdet. Vi borde kunna få ut mer i form av tillväxt i Sverige. Nu tar vi ett samlat grepp med en nationell strategi, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.
 
Utredare blir Ingemar Skogö, som är landshövding i Västmanlands län och har tidigare varit generaldirektör för Luftfartsverket och Vägverket.