Under 2017 minskade Just Cruzin omsättningen med 40 procent till 4,7 miljoner kronor efter att vd hade slutat och att en av byråns största kunder hade lämnat. Sedan dess har byrå ett nytt team på plats som jobbar för att få fart på affärerna.
 
Rörelseresultatet vände från en vinst på 329 000 kronor till en förlust på -1,3 miljoner kronor.

Personalstyrkan ökade från fyra till sex snittanställda.