KTH ska skriva avtal med en byrå som som ”kan konsten att kommunicera kreativt mot unga vuxna och som kan positionera varumärket såväl nationellt som internationellt, bland annat genom innehållsdriven redaktionell kommunikation”. Avtalet är värt 35 miljoner kronor på fyra år.
 
”Vi vill visa lärosätets påverkan på samhället i det vi gör, och vi behöver göra det digitalt, berättar Åsa Ankarcrona”, kommunikationschef på KTH, i ett mejl.
 
I uppdraget ligger även att bädda för friandet av skolans 200-årsdag som inträffar år 2027.
 
 ”Vår kommunikation ska spegla vår identitet genom att vara dynamisk, nyskapande och kreativ, men samtidigt uthållig och långsiktig för fortsatt framgång.

Med sikte på 2027 är kommunikationsuppdraget av största vikt och därför söker vi en samarbetspartner för kommunikationstjänster som kan matcha oss i denna utmaning”.
 

Avtalet är tänkt att skrivas med en byrå, men KTH kan tänka sig en lösning där flera byråer går samman, så länge det endast finns en avtalspart.