Universum-koncernen erbjuder tjänster och content för employer branding, marknadsföring av företag och organisationer som arbetsgivare. Universum, som riktar sig särskilt till studenter, har tidigare varit papperstung, men har under de senaste åren försökt digitalisera sina erbjudanden.
I koncernen ingår de tre bolagen Universum Development, Universum Group AB och Universum Communications Sweden Aktiebolag. Inget av dessa bolag har lämnat in sitt bokslut till Bolagsverket trots två påminnelser och dryga böter.
 
Dessutom har bolagen över 50 försenade betalningar varav flera har gått till Kronofogden. Bland de drabbade av försenade betalningar finns Eika kredittbank med fordringar på över 2 miljoner kronor, Global Business Media, med 1,39 miljoner kronor, Ernst & Young (EY) med 275 000 kronor, advokatbyrån Gernandt & Danielsson med 607 000 kronor, Deloitte med 150 000 kronor, Setterwalls Advokatbyrå med 357 000 kronor och den norska tidningen Dagbladet med 289 000 kronor.
När detta skrivs ligger de fortfarande drygt 400 000 kronor i skuld för Kronofogden att driva in.
Den ekonomiska situationen för Universum ser onekligen svajig ut.
– Det stämmer. Vi har haft ett glapp under sommaren så att vi ligger efter. Nu har vi fått in en ny redovisningschef och en ny ekonomichef.  Vi gör ett bra jobb och ligger nu i balans och i slutet av månaden ska allt (alla betalningar) vara borta, säger  Universums koncernchef Petter Nylander till Dagens Opinions veckomagasin Beaconomist.
Han ger sin förklaring till de försenade betalningarna:
 
– Anledningen är att vi har haft lite växtverk. För några år sedan kom intäkterna från svenska kunder. Nu växer vi utomlands framförallt i Asien men även Mellanöstern. Vi jobbar med stora företag som har faktureringstider på 100 dagar medan vi i Sverige har 30 dagar. Vi har inte hängt med i våra rutiner. Häromdagen fick vi betalt av en kund som vi hade levererat till för ett år sedan.
Det är en annan kultur. Detta har påverkat vårt arbetande kapital negativt.
 
En längre version finns i Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Beaconomist.