Under 2018 ökade Kristdemokraternas intäkter med 44 procent.

Det var valår och då låg Kristdemokraternas omsättning på 58 miljoner jämfört med 44 miljoner föregående år. De statliga bidragen ökade med 15 procent till närmare 33 miljoner kronor. ”Övriga intäkter” ökade med 239 procent till 16 miljoner kronor. Av detta handlar 13 miljoner kronor om ”fördelning av kostnader” inom rörelsen.  Partiet fick också in 1,47 miljoner kronor i gåvor fördelade på 20 givare. Personalkostnaderna ökade med 11 procent till 25 miljoner kronor. ”Övriga externa kostnader”, sannolikt pengar till valrörelsen, ökade med 186 procent till 42 miljoner kronor.

Antalet medlemmar ökade under 2018 med 6 procent till 21 348.