Den svenska byråkoncernen Kreab går in i Afrika genom att starta sin första byrå på kontintenten i Marocko.

Kreab kör igång i Rabat med hjälp av Hicham Brahmi, som har utsetts till managing partner för Kreab i Marocko. Han är utbildad både som jurist och ekonom och bland annat varit kommunikationschef för utrikesdepartementet och stabschef för finansdepartementet i Marocko.

Kreabs koncernchef Charlotte Erkhammar är på plats i Marocko för att starta igång konoret. Hon mejlar svar på Dagens Opinions frågor vid en mellanlandning i Paris.

Varför just Marocko som brofäste till Afrika?
”Marocko fungerar mycket som ’the Gateway to Africa’. Många företag etablerar sig i Marocko för vidare expansion i Afrika. Marocko har också den mest utvecklade infrastrukturen bland de afrikanska länderna med high speed trains och ett välutvecklat vägnät, effektiva hamnar för import/export, långt framme med att generera solenergi bland annat.

Vad har ni för förväntningar på pr-marknaden i Marocko och Afrika?
”Det finns en stor potential. Afrika är den kontinent som befolkningsmässigt växer snabbast i världen med ytterligare 1 miljard människor i slutet av detta århundrade. Afrika har dessutom den lägsta medelåldern, 19 år jämfört med Europa som har runt 45 år. Så i framtiden kommer majoriteten av unga människor att bo i Afrika.”

Charlotte Erkhammar utvecklar:

”Kreab har sedan tidigare en utvecklad relation med Marocko via våra kontor i Spanien/Portugal och bistår ett antal gemensamma kunder i Marocko. Marockanska företag behöver stöd och support utanför Afrika och vice versa med globala kunder utifrån som vill etablera sig i Marocko eller behöver hjälp i övrigt. ”

Har ni några kunder mer er in i etableringen i Marocko?
”Ja från vårt spanska kontor och ett antal som vi för en dialog med från vårt globala nätverk.  Men den första kunden var faktiskt en Marockansk kund.”

Vad tror du krävs för att lyckas i Marocko och Afrika?
”Nöjda kunder och duktiga medarbetare.”