I stället är det Bengt Ludvigsson som blir ny Sverigechef för Kreab, Han kommer även att ingå i Kreabs globala koncernledning.

”De senaste åren har Kreabs erbjudande i Sverige fokuserats kring kvalificerad rådgivning i situationer där stora värden står på spel. Nu är vår ambition att växa på den svenska marknaden. Jag är glad att Bengt som har haft ett antal ledande roller inom Kreab nu tar på sig att driva den utvecklingen”, kommenterar Charlotte Erkhammar.

Bengt Ludvigsson  har jobbat på Kreab sedan 2004 och är i dag managing partner.

Hur tänkte du när du tog jobbet?
– För mig var det avgörande att det finns en tydlig ambition att satsa på den svenska verksamheten. Och att det finns en stark bas med väldigt duktiga människor att bygga på, säger Bengt Ludvigsson.

Vart ska du ta Kreab i Sverige, vilken position och inriktning ska Kreab ha?
– Efter nästan 50 år som företag är vår ambition fortfarande att bryta ny mark. I delar blir Kreab allt mer av ett analyshus, där vi med egen kunskap och genom att knyta till oss olika experter kan driva olika frågor framåt. Bland annat när det gäller politiska förändringar och upplägg för finansiella transaktioner.

Handlar den tänkta tillväxten om att hitta nya pengar eller om att ta marknadsandelar, hur ska ni växa?
– Vi tror framförallt att det i större utsträckning går att motivera företag att se våra tjänster som en investering i att skapa eller skydda värden. Det kan handla om omfördelning inom en kommunikationsbudget, men lika väl om budgetar för riskhantering, rättsliga frågor eller hållbarhet.

Vad får du för lön?
– Det är en fråga mellan mig och Kreab.