Konsumentverket har föregått riksdagens beslut om en ny lag om marknadsföring av tobak. Men förslaget väckte starka reaktioner och nu drar Konsumentverket tillbaka sitt förslag. Men tillsynsärendet mot Snusbolagets marknadsföring ligger fast.

I december 2018 avslog riksdagens regeringens förslag på nya marknadsföringsregler för tobak eftersom bland annat för att det stred mot EUs regelverk vad gäller att skilja fysiska butiker och e-handel. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande om att regeringen senast den 19 mars i år skulle återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag. Men så har inte skett.

Under tiden har Konsumentverket kommit med förslag på uppdatering av sina Allmänna råd.

– Vi har skickat ut ett förslag på remiss där vi redogör för hur vi tolkar lagen, berättar Elin Häggeborn, jurist på Konsumentverket. Hon berättar mer:

– Huvudregeln är att man inte får ha tobaksreklam. Men det finns undantag, och ett är att man får ha reklam vid försäljningsställen. I förarbetet till propositionen står att en webb-butik inte är ett försäljningsställe. Då faller undantaget. Men det håller ju inte tobaksbranschen med om.

Men efter hårt motstånd från remissinstanserna backar Konsumentverket på frågan om marknadsföring via webbutik. .

– Vi kommer inte att utfärda råden. Vi ska ändra i förslaget tills det kommer specifika lagregler från riksdagen. Men vi kommer fortfarande att utfärda reviderade allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror.

Varför drar ni tillbaka ert  allmänna råd om webb-shopar?
– Riksdagen har sagt har de att rättsläget fortfarande är oklart och att det är upp till rätten att avgöra vad som gäller tills regeringen har återkommit.

Resonemanget innebär att Konsumentverket driver vidare tillsynsärendet för Snusbolaget som har marknadsfört snus på internet.

– Det är inte uteslutet att ärende leder till rättsliga åtgärder.

Varför inväntar ni inte riksdagens nya regler?

–  Det kan ju vara fler år bort. Det är ingen önskvärd situation, men vi måste bedriva tillsyn utifrån den lagtext som finns i dag, säger Elin Häggeborn.

Markus Lindblad, kommunikationschef för Snusbolaget, mejlar två kommentarer:

”Jag är övertygad över att ledamöterna i Sveriges riksdag kommer att värna tobaksöverenskommelsen i socialutskottet och se till att regeringen återkommer med en tydligt konkurrensneutral lagstiftning där rätten att använda kommersiella meddelanden värnas för Sveriges snusares bästa. Jag hoppas även att riksdagsledamöterna i Civilutskottet säkerställer att Konsumentverket från och med nu går i samklang med de beslut som demokratiskt fattas i Sveriges Riksdag. Allt annat vore absurt.

Och vidare:

”Jag har förståelse för varför Konsumentverket drar tillbaka sina allmänna råd mot Sveriges snusare. Det stod skrivet på varje sida i de allmänna råden från dag ett när de skickades ut. Jag ser nu fram emot att Konsumentverket kan värna sund konkurrens, med god information om tobaksvaror så att Sveriges nikotinanvändare kan välja attraktiva och mindre skadliga alternativ till bästa möjliga pris.”