Omsättningen ökade med 84 procent till 12,6 miljoner kronor. Detta efter att Breakit ökade annonsförsäljningen och började med konferenser. Samtidigt steg kostnaderna totalt med 59 procent till 13,2 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade med 50 procent till 5,7 miljoner kronor.
 
Rörelseförlusten från 2016 på -1,4 miljoner kronor förbättrades till -605 000 kronor.
Personalstyrkan ökade från åtta till 12 snittanställda.