Kommunstyrelsens moderata ordförande i Sundbyberg kliver av.

Det är Mikael T Eriksson som har lett Moderaterna i Sundbyberg sedan 2012 som slutar.

”När jag ser på den mandatperiod som nu ligger framför oss kommer jag fram till att jag inte är bäst lämpad att fortsätta bära det tunga ansvar som arbetet framåt innebär. De senaste sex åren har min livssituation förändrats, och jag vill prioritera annat”, skriver han i ett mejl.

Mikael T Eriksson kommer att lämna vid årsskiftet.

”Jag har för avsikt att frånträda mitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande, och alla andra uppdrag kopplade till mitt engagemang i Moderaterna i Sundbyberg”, skriver han.