Konsumentombudsmannen, KO, stämmer Ecoswe för marknadsföring av e-cigaretter.

KO yrkar att patent- och marknadsdomstolen vid vite förbjuder Ecoswe att marknadsföra ”elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på webbplats som tillhandahåller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, enligt stämmoansökan.

KO pekar på marknadsföring via ”kommersiella annonser i form av banners” och ”påståenden” i ”produktbeskrivningar”.

KO vill ha en vägledande dom från Patent- och marknadsdomstolen om vad som är tillåtet vid marknadsföring av e-cigaretter. KO anser att Ecoswe marknadsför e-cigaretter och tillbehör via sin sajt och i sociala medier. KO anser att den nuvarande lagen om marknadsföring inte tillåter någon som helst marknadsföring av tobaksprodukter via internet, utan att det i dag endast är tillåtet att tillhandahålla tobaksprodukter till försäljning.

Riksdagen har dock givit i uppdrag till regeringen att se till att marknadsföring av tobaksprodukter via internet ska ha samma villkor som försäljning av tobaksprodukter i butik. KO driver sedan tidigare ett liknande mål mot Snusbolaget, något som har väckt irritation bland tobaksbolagen, som anser att KO borde invänta regeringens nya lagförslag.