I protokollet står: ”Anledning till återkallelsen är ett identifierat behov av att göra en reviderad genomgång av underlaget för beslut gällande delområdet. Detta innebär att avtalsspärren upphör att löpa för delområde C – kreativ och konceptuell kommunikation.”
 
Men nu på fredag eftermiddag kommer till slut tilldelningsbeslutet som visar att Prime vinner upphandlingen. Tre byråer får skriva ramavtal: Prime, Jungrelations och Le Bureau, men det är Prime som får välja att ta jobben.
Noteras kan att byråerna Isobar, Seventy och Svensson hade glömt att skriva på anbuden och därmed åkte ut direkt.