Parterna har kommit överens om en affär där Telia köper Bonnier Broadcasting för 9,2 miljarder kronor, med ytterligare 1 miljard kronor i köpeskilling beroende på framtida intäkts- och EBITA-utveckling. Med affären byter TV4, C More samt finska MTV ägare till Telia. 

Tanken är att vd Casten Almqvist ska kvarstå och följa med till Telia.
Men affären är kontroversiell. Genom affären blir staten, som är huvudägare till Telia, de facto huvudägare till både TV4 och SVT. Affären kommer att behöva godkännas av myndighetsgodkännande, och väntas slutföras först under andra halvåret 2019.

Bonnier Broadcastings omsatte år 2017 7 497 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat (EBITA) på 423 miljoner kronor.

Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande Bonnier AB skriver i en kommentar:
”Vi är övertygade om att detta är en riktigt bra affär för Bonnier, och för våra bolag. Bonnier har som ett familjeägt företag ett utpräglat långsiktigt perspektiv, och den här försäljningen ger samtliga verksamheter en förstärkt finansiell bas och bästa möjliga förutsättningar framåt”.
Och vidare:
”Med Telia Company som ägare kommer Bonnier Broadcastings ledande kvalitetsinnehåll kombineras med spetskunnande inom teknik och distribution, vilket ger mycket goda förutsättningar för TV4:s, MTV:s och C Mores framtida utveckling. För oss har det också varit angeläget att såväl TV4, MTV och C More får en ägare som ser värdet av att upprätthålla och säkerställa den centrala principen om redaktionellt oberoende.”
Han antyder också vad Bonnier ska göra för pengarna:
”Genom försäljningen blir vi en starkare ägare av de publicistiska verksamheter som utgör vår historiska kärna, samtidigt som vi får finansiella muskler för att tillvarata möjligheter till tillväxt och expansion inom dessa och närliggande områden.”