Valet föll nämligen på den nuvarande chefsekonomen Andreas Hatzigeorgiou.
 
”Andreas har bedrivit ett kreativt och framgångsrikt arbete som chefekonom på Handelskammaren som stärkt regionens konkurrenskraft”, kommenterar styrelsens ordförande Urban Edenström.
 
Andreas Hatzigeorgiou tillträder 1 oktober och fortsätter till dess som chefekonom.
 
Andreas Hatzigeorgiou är doktor i nationalekonomi med examen från bland annat University of Michigan i USA och Lunds universitet. Han har även jobbat på UD.