Ny ordförande blir Fredrik Persson som föreslås ta över viD nästa års stämma. Han är idag vice ordförande och har suttit i styrelsen sedan 2009. Fredrik Persson har varit vd för Axel Johnson och är idag styrelseordförande i Svensk Handel och JM och ledamot i styrelserna för Electrolux och Hufvudstaden.
 
I en skriftlig kommentar berättar Fredrik Persson att han kommer att ta över stafettpinnen från den förra ordföranden.
”De nya stadgarna och den påbörjade moderniseringen och effektiviseringen av Svenskt Näringsliv kommer att fortsätta under mitt ordförandeskap”.