Statsrådsberedningen, som är statsminister Stefan Löfvens departement, får Emma Lennartsson som statssekreterare. Hon är en av personerna som har utvecklat Socialdemokraternas politik den senaste mandatperioden och är en väntad värvning.


Den rödgröna regeringen sätter liksom Alliansen upp ett samordningskansli som ska samordna de två partierna. Miljöpartiets kanslichef Per Ängquist och Socialdemokraternas Mats Andersson, som tillsammans med Emma Lennartsson står för mycket av partiets politikutveckling, ska sköta den rödgröna samordningen. Socialdemokraternas kanslichef Hans Dahlgren får det krävande jobbet att hantera EU-frågorna och utrikesfrågorna.
Det utbyggda Näringsdepartementet som leds av närings och innovationsminister Mikael Damberg (s) får Oscar Stenström som statssekreterare, vilket är något förvånande då han under de senaste åren har jobbat som utrikespolitisk sekreterare för Socialdemokraterna.
 
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) tar med sig kanslichefen Therese Svanström Andersson från Vision som statssekreterare för Socialdepartementet.
 
Miljödepartemtentet, som leds av miljöminister Åsa Romson (mp) har utsett Göran Enander till statssekreterare. Han fick sparken av den förra regeringen från sin post som generaldirektör på Skogsstyrelsen efter kritik från Riksrevisionen som ansåg att det i Skogsstyrelsens årsredovisning "saknas väsentlig information om myndighetens ansträngda ekonomi, att avsättningar för uppsagd personal har inte skett på rätt sätt och att anslagsförbrukningen har redovisats för lågt på grund av felaktig redovisning av immateriella anläggningstillgångar".
Dock utnämnde Allians-regeringen Göran Enander till länsöverdirektör i Skåne.
Helene Öberg (mp), oppositionslandstingsråd i Stockholm, är statssekreterare för utbildningsdepartementet hos utbildningsminister Gustav Fridolin.
 
Även tunga utrikesdepartementet har utsett en statssekreterare. Jobbet går till Ulrika Modéer som sedan 1994 har arbetat hos biståndsaktörer som Diakonia och på Sida. De rödgrönas kabinettsekreterare är Annika Söder. Hon har jobbat i olika omgångar på UD sedan 1982 men kommer senast från tjänsten som exekutivdirektör för Dag Hammarskjölds minnesfond i Uppsala.
 
Dessa två personer blir nyckelchefer för utrikesminister Margot Wallström (s).
 
Elisabeth Backteman, senast på Migrationsverket, har utsetts till statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s).