”Vi välkomnar domen och gläds åt att Ekeroth nu friats från brottsmisstankar”, kommenterar SDs gruppledare Mattias Karlsson.


Han välkomnas dock inte tillbaka till sin förra plats i justitieutskottet.
Mattias Karlsson skriver:
”I sitt val av livsföring, uppförande och omdöme har Ekeroth dock inte lyckats leva upp till de höga krav som partiet ställer på en företrädare i kriminalpolitiska frågor. Vår bedömning är också att Ekeroths förtroende hos breda delar av allmänheten har skadats allvarligt genom en rad incidenter under åren”, och vidare:
 
”Att Ekeroth valt att ignorera en direkt uppmaning från partiledaren kring formerna för hans time out under rättsprocessen har också bidragit till att skada hans förtroende internt. Partiledningens uppmaning till Ekeroth om att avträda sin plats i justitieutskottet kvarstår således.