Kristdemokraterna pratar liksom Liberalerna och Centerpartiet att valet ska bli ett värderingsval. Grundtemat i kampanjen är Du ska kunna lita på Sverige, läs du ska kunna lita på välfärden.

Valaffischerna presenteras i fyra varianter varav partiledaren Ebba Busch Thor pryder en. Två handlar om vallöften inom välfärden: fler äldreboenden och att förstatliga sjukvården. Den fjärde affischen lovar skärpta straff för vålds och sexbrott.
 

Detta rimmar väl med partiets huvudvallöften:
* En jämlik sjukvård – med kortade vårdköer
* En värdig äldreomsorg – med fler äldreboende
* Ett tryggare samhälle – med stärkt polis