Jonas Sjöstedt vil ta strid för 300 busschaufförer som han anser riskera sina jobb när Region Östergötland ska handla upp delar av busstrafiken. Om ett nytt bussföretag vinner upphandlingen, ska busschaufförerna söka sina jobb igen.
 
"Risken är uppenbar att en del inte blir återanställda medan andra kan få tillfälliga anställningar eller deltider", skriver Jonas Sjöstedt i sin interpellation och undrar vad Ylva Johansson "avser att göra för att komma till rätta med denna situation?"