Det är på DN Debatt som Tino Sanandaji, forskare vid Institutet vid näringslivsforskning, angriper debattören Johan Norberg, vars essä och bok Migrationens kraft utgjort underlag för förslaget om fri invandring i Centerpartiets kritiserade idéprogram.
 
Enligt forskaren finns det flera felaktigheter i boken, som Johan Norberg skrivit tillsammans med Fredrik Segerfeldt, och anser att dess behandling av fakta är ”slarvig” och ”selektiv”.
 
– Jag är inte obekant med honom. Han skriver alltid att alla som är för invandring och som gillar Sveriges öppenhet är ohederliga, slarviga och oseriösa. Det är ett stående tema på hans blogg och det gäller även andra, som Fores, säger Johan Norberg om Tino Sanandaji.
 
Den liberale debattören sitter hemma i Malmö och berättar att ett svar till inlägget är på väg.
 
– Jag undrade lite varför han inte hade hoppat på oss och vår bok ännu. Det började bli dags.
 
Tino Sanandaji är bland annat kritisk till att boken driver tesen om att forskningen är samstämmig att migrationen har positiva effekter på ekonomin. Enligt Tino Sanandaj finns det inget stöd för detta, inte ens i ”det selektiva urvalet av studier” i bokens referenslista.
 
– Han har bestämt sig för att det enda sättet att räkna på är hur det funkar för den svenska statsbudgeten i dagens läge. Då blir ju resultatet negativt, svarar Johan Norberg.
 
Johan Norberg håller samtidigt med om att migration inte nödvändigtvis har positiva effekter på ekonomin och säger att det är något som de dessutom skriver om i rapporten.
 
– Men vår poäng är lite bredare än så. Vi räknar även med vad invandrare som flyttar tjänar och de hemländer som de lämnar, med tanke på de väldiga remittances som de skickar. Men han har bestämt sig för att man inte får räkna med det.
 
Medan invandringen i dag innebär statsfinansiella förluster, har det inte alltid varit så, hävdar Johan Norberg.
 
– I många andra länder ger invandringen ett plus. I Sverige var det också så fram till att vi stängde ute invandrare på arbetsmarknaden, med bland annat höga ingångslöner och liknande. En stor del av vår bok handlar om just detta. Systemet måste ändras, då får vi se andra resultat.
 
Sedan idéprogrammet presenterades har partiet upplevt något av en inre strid som kulminerade i en hetsig, offentlig debatt för ett par veckor sedan som bland annat tvingade partiledaren hem från sin Thailandsresa.
 
Mest uppmärksamhet har ett fåtal förslag fått, bland annat om månggifte och fri invandring, något som överskuggat andra delar av programmet. Diskussionen har kommit att mer bestå i fördömanden än att handla om en konkret idédebatt, vilket Johan Norberg beklagar.
 
– Nu känner jag inte till Centerpartiets inre liv, men det är tråkigt att det blivit så istället för att folk tar tjuren vid hornen och debatterar för sin sak. Det har bidragit till en bild av att det är lite turbulent och en känsla av splittring, säger han.
 
Johan Norberg tycker dock att debatten är ”livaktig” och ”uppiggande”.
 
– I någon mening borde det ju vara varje idéprogramgrupps och varje partis dröm att man faktiskt får uppmärksamhet och debatt. Det är något som saknas i alla partier. Dokumenten läggs i skrivbordslådan, säger han.
 
Men varför tror du att reaktionerna har varit så starka?
– Det är ett parti i stor förändring, och varit det de senaste tio åren med medlemmar och företrädare som har olika uppfattningar. Det finns en mer konservativ strömning och en mer liberal, yngre strömning som, från Lennart Daléus men framförallt Maud Olofsson och framåt, börjat visa framfötterna.
 
Han tror att idéprogramdebatten i själva verket är en proxystrid mellan de båda strömningarna.
 
– De gamla trupperna ser en risk att partiet glider dem ur händerna, att det förändras för mycket. Då väljer man ut dessa specifika delar.
 
För två veckor sedan gick Johan Norberg själv ut i en debattartikel tillsammans med Fredrik Segerfeldt där han uppmanade partiledningen att stå upp för förslaget om fri invandring.
 
På frågan om det verkligen är rätt tillfälle att lägga ett sådant förslag, med tanke det motstånd och den politiska atmosfär som råder, svarar Johan Norberg att det är ”precis den här tiden” då man ska ta itu med problemet.
 
– Just för att debatten är så stor och det finns så stort motstånd och där man till och med i SVTs partiledardebatt ställer frågan om hur mycket invandring Sverige tål är, bör man sätta ner foten och vända perspektiv. Här finns det en möjlighet att vända en debatt som håller på att spåra ur, och samtidigt komma med konstruktiva lösningar kring vad som måste förändras, exempelvis med arbetsmarknaden och företagsamhet.