Piratförlaget, som drivs av bland annat författarna Jan Guillou och Liza Marklund tappar både omsättning och lönsamhet under sitt senaste räkenskapsår (brutet i maj). Piratförlaget är bara marginellt större än deckarförfattaren Camilla Läckbergs fåmansförlag.

Piratförlaget, som under året bland annat gav ut författaren Mikael Niemis ”Koka björn”, minskade omsättningen med 22 procent till 41,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet utraderades nästan, från 5,6 miljoner till 594 000 kronor. Personalstyrkan låg oförändrat på 12 snittanställda.

Siffrorna kan jämföras med deckarförfattaren Camilla Läckberg förlag Camlac som under sitt senaste räkenskapsår ökade omsättningen från 20,0 till 40,1 miljoner kronor.   Rörelseresultatet ökade från 6,9 till 16,3 miljoner kronor. Bolaget kunde dela ut 18 miljoner kronor av vinstmedlen till ägarna.

Piratförlaget anser att förlag och författare påverkas negativt av ”det stora intresset för att abonnera på strömmande ljudböcker” och att det skapar en ”obalans i ersättningen mellan nyutgivna böcker å ena sidan och abonnemang å den andra”.