Det är partiordföranden Jan Björklund och gruppledare Christer Nylander som i ett brev vänder sig till talmannen Urban Ahlin.
 
De menar att statsministern Nils Edén med sin proposition från 22 november 1918 som ledde till principbeslut 17 december 1918 om lika rösträtt för kvinnor och män i både riksdags-och kommunalval spelade avgörande roll till att Sverige slog in på en fredlig utveckling och att demokrati infördes.

”Trots Nils Edéns avgörande betydelse för demokratins införande finns det inte i riksdagens lokaler något minnesmärke om honom. Många statsministrar uppmärksammas genom porträttbyster”, dock inte Nils Edén, skriver Jan Björklund och Christer Nylander.

Tonchi Percan