Snart ett år efter zenit för it-skandalen kring Transportstyrelsen, skickar delar av it-branschen ut boken ”De 7 nycklarna” i totalt 600 ex.Det är en thriller på temat vad som händer när internet sutar att fungera och  som avslutas med tio punkter som ska höja it-säkerheten i Sverige.
 
Författaren Åsa Schwarz, jobbar till vardags på it-konsulten Knowit:
– För det första är det så roligt att skriva böcker. Syftet var att skriva något underhållande som man kunde ära sig av, säger Åsa Schwarz.
Hon kom själv på idén att använda boken till att påverka politiker och myndighetschefer och samlade ihop de 25 000 kronor det kostar att trycka och distribuera boken.
– Jag lade ut idéen på fredag för två veckor sedan på Facebook. På måndag var finansieringen klar.
En av sponsorerna är Tobias Ander som var informationssäkerhetschef på Transportstyrelsen 2012 – 2018.

Vad vill ni uppnå?
– Att man ska börja diskutera it-säkerhetsfrågor på riktigt . Först och främst att politikerna tar sin egen säkerhet på allvar inför valet. I andra hand att vår offentliga sektor ska få en höjd säkerhet och att myndighetschefer- och generaldirektörer tar it-säkerhet på allvar, säger Åsa Schwarz.

Vad säger det om it-branschen att ni skickar ute en bok?
– Att vi är engagerade och vill påverka.  Vi är ganska bekymrade över säkerhetsfrågorna. Vi har diskuterat det en del.

En bok är ju liksom inte så digital?
– Men jag tror att en pocket under sommaren är ett bra sätt för folk att ta till sig budskapet.

tio punkter om hur Sveriges cybersäkerhet kan höjas
1. Våra politiker måste ta sin personliga cybersäkerhet på allvar
2. Vi borde lära oss digital säkerhet redan i grundskolan
3. Vi måste stoppa den snabba ökningen av it-bedrägerier
4. Vi måste öka medvetenheten om hur propaganda fungerar
5. Vi måste aktivt säkra kompetens inom cybersäkerhet                                      
6. Våra myndigheter och kommuner måste följas upp
7. Vi måste ha en central och kraftfull incidenthantering
8. Vi måste ha en vettig avvägning mellan säkerhet och integritet
9. Produktbolagen måste ta ansvar för säkerheten i sina produkter
10. Vi behöver framtidssäkra vår infrastruktur