I sin ansökan skriver Islamic Center att det inte längre gå att klara sig utan statliga bidrag. Som orsak till det nämns att service som samfundet ger har ökat i omfattning samtidigt som säkerhetssituationen har förvärrats.
 
Islamic Center i Malmö har en av Nordens största moskéer. Men radikala islamister betraktar Islamic Center som lite-variant av islam som är inte värd något, enligt Sydsvenskan. De radikala islamisterna ska istället ha byggt tiotals moskéer i Rosengård som är grannar med den stora moskén, enligt tidningen.
I sin ansökan påpekar Islamic Center att de motverkar “radikalisering och kriminalitet”.
Det är regeringen som avgör om ett samfund är statsbidragsberättigat. Förra året fick olika samfund, exklusive svenska statskyrkan, drygt 90 miljoner kronor, enligt Myndigheten för stöd till trossamfund.
 
Tonchi Percan