Den 19 juli tillsatte Isabella Lövin själv en utredning som ska ta fram en strategi för hur Sverige ska få till negativa utsläpp av koldioxid för 2045. Hon fick själv frågor om varför utredningen kommer först under pågående skogsbränder och kort före valet. Drygt två veckor senare, 3 augusti, presenterar Centerpartiet ett skarpt förslag, med hjälp av tankesmedjan Fores, på hur koldioxid från förbränning av biobränslen ska kunna ta tas om hand och lagras. Det kommer att behövas 3,4 miljarder kronor under två mandatperioder för att komma igång, enligt Centerpartiets förslag.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf sade i fredag flera gånger inför de politiska reportrarna att tekniken redan finns och används i andra länder. Hon oroar sig inte heller för att folkopinionen ska motsätta sig slutförvaring av koldioxid och nämnde Kattegatt och södra Östersjön som tänkbara lagringsplatser. I Tyskland hade Vattenfall planer på att lagra koldioxid i en gruva, men planerna stoppades efter protester. Det oroar inte Annie Lööf.
    
– I Tyskland har man haft en debatt kring CCS-tekniken (CCS = carbon capture and storage). Det är ju när man lagrar (koldioxid) vid förbränning från fossila bränslen. Det har vi varit kritiska till som centerpartister. Det premierar kolkraftverk och att man fortsätter använda fossila bränslen. Detta (Centerpartiets förslag) handlar bara om förbränning av förnybara bränslen. Men man använder samma teknik. De fossila bränslena måste fasas ut. Genom att använda tekniken på förnybara bränslen får vi minusutsläpp.

Så ni räknar inte med någon debatt om slutförvaret?
– Nej.
Klimatminister Isabella Lövin (mp) har ett annat förhållningssätt till minusutsläpp av koldioxid.
– Först och främst är vi eniga om att vi behöver avlägsna koldioxid ut atmosfären med tanke på hur allvarlig situationen är idag. Men Centerpartiet vil skära ner Klimatklivet (stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar) som ger en minskning på miljon ton utsläpp av koldioxid, för att i stället göra en mycket osäker satsning.
Isabella Lövin påpekar också att Centerpartiet vill ta bort flygskatten. Hon ger inte heller mycket för Centerpartiets ekonomiska kalkyler:
– Det låter mycket med 3,4 miljarder kronor, men läser man noga rör det sig om två mandatperioder och att det anslås endast 200 miljoner kronor per år för de första två åren. Följer man deras egen beräkning, kostar ett ton (lagrad koldioxid) 750 kronor medan det i Klimatklivet kostar 500 kronor, säger Isabella Lövin, och ryter ifrån:
– Jag skulle säga att det är en helt oseriös klimatsatsning.  
Centerpartiet framhåller att tekniken är på plats och att andra länder har börjat använda den.
Isabella Lövin ser det på ett annat sätt.
– Frågan om hur det i praktiken ska gå till är långt ifrån ny. EU har satsat 500 miljoner euro (5,1 miljarder kronor). 130 anläggningar skulle vara igång. Men inte någon har kommit igång. Det har inte varit ekonomiskt intressant, säger Isabella Lövin, och lägger till:
– Men med, det sagt kanske vi ändå vill investera i tekniken någon dag.
Hur tycker du valrörelsen går annars?
– Vi har hållit igång hela tiden och vi hade ett möte för de gröna (1 augusti) med de finska gröna och ungdomsförbundet. Vi känner oss oerhört taggade. Det är nu det handlar om huruvida Sverige ska fortsätta med en klimatomställning, det är nu framtiden beslutas.
Förra veckan debatterade Isabella Lövin klimatpolitik med oppositionsledaren Ulf Kristersson (m) live i SVT Aktuellt.

Hur gick det?
– Jag tycker att han är fullständigt svaret skyldig vad han som statsministerkandidat har för svar på vårt tids absolut största utmaning. Då kan man inte gå till val på att göra det billigare att släppa ut, som Moderaterna föreslår.

Vad gör du efter valet?
– Jag hoppas på att få väljarnas förtroende och fortsätta att vara med och styra om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland, säger Isabella Lövin, och fläktar med en solfjäder av plats prydd med symbolerna för FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling.  

Intervjun genomfördes vid två tillfällen.