Konsumentombudsmannen, KO, stämde IOGT-NTO i december i Patent- och marknadsdomstolen. Detta efter att ”många konsumenter råkat ut för påstridiga telefonsäljare”, enligt KOs hemsida.
Domstolen stoppar med omedelbar verkan att fortsätta med metoderna till dess att målet slutligen avgjorts. Det rör sig alltså om ett intermistiskt beslut.

IOGT-NTO förbjuds vid vite om 3 miljoner kronor att vid marknadsföring av lotter via telefon
* kräva betalning för lotter som inte konsumenten beställt.
* skapa intryck av att konsumenten har vunnit, kommer att vinna i lotteriet eller liknande påståenden, när det inte finns någon garanterad vinst eller när möjligheten att vinna är beroende av att konsumenten betalar för ett abonnemang.
* när så inte är fallet påstå eller skapa intryck av att konsumenten är särskilt utvald och/eller bosatt i ett område som har en särskild vinstchans.
* påstå eller skapa intryck av att samtalet inte är ett säljsamtal.
* i början av samtalet tydligt informera om att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang på lotter.
* i de fall ett erbjudande är kopplat till ett abonnemang, klart och tydligt informera om att erbjudandet endast kan fås tillsammans med ett abonnemang.
* under samtalet klart och tydligt informera om vilka vinster som betalas ut som varuvinster och vilka vinster som betalas ut
som kontanter.
 
Dagens Opinion har sökt IOGT-NTO.