Marknadsdomstolen har fattat beslut om att förbjuda försäljningen av Miljonlotteriets produkter efter att köpare känt sig lurade av IOG-NTOs telemarketing.
Nu överklagar IOGT-NTO Patent- och marknadsdomstolens beslut med hjälp av advokatbyrån MarLaw.
 
de anser att beslutet
* inte är förenligt med rådande branschpraxis, vilket IOGT-NTO anser sig följt genom att utgå från branschorganisationen Swedmas riktlinjer.
* gäller 11 telemarketingsamtal augusti 2016 – 2017 vilket är en ”väldigt liten del av det totala antalet samtal som ringts”.
* inte väger in de förebyggande åtgärder som vidtagits genom ”avtal, utbildning, och kvalitetsarbete” samt att samarbetet både med ”enskilda säljare och hela bolag avslutats” när kraven uppfylls.
* är ett ”oproportionerligt angrepp på IOGT-NTOs ideella verksamhet”.