Undersökningsföretaget Intermetra tappar i omsättning, men vänder till lönsamhet under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september).

Omsättningen minskade med 18 procent till 15,7 miljoner kronor. Rörelseresultat förbättrades från en förlust på -65 000 kronor till en vinst på 919 000 kronor. Då hade personalstyrkan minskat från 19 till 16 snittanställda och personalkostnaden bantats med 17 procent till 8,3 miljoner kronor.