Omsättningen ökade med 10 procent till 13,8 miljoner kronor. Kostnaderna ökade dock med 19 procent till 13,9 miljoner kronor och rörelseresultat landade därmed på -118 000 jämfört med 884 000 kronor föregående år.
 
Antalet anställda låg oförändrat på 11 snittanställda.